Disclaimer

Disclaimer
Informatieverstrekking

Nederlands Online-Incasso Instituut streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is.

De op de website verstrekte juridische informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval.

De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van Nederlands Online-Incasso Instituut gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.
Alle uitingen van Nederlands Online-Incasso Instituut zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Nederlands Online-Incasso Instituut of van de geadresseerde.

Nederlands Online-Incasso Instituut stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Nederlands Online-Incasso Instituut niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Nederlands Online-Incasso Instituut vraagt uw begrip hiervoor.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Nederlands Online-Incasso Instituut heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

Wijzigen van deze disclaimer
Nederlands Online-Incasso Instituut houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Online-Incasso.nl

Compleet professioneel incasso traject. Uw incasso zaken online geregeld bij:
Logo-Online-Incasso

Inloggen

Maak onderstaand uw keuze voor onze online portaal.

Inloggen op Online-Incasso.nl | aanmelden

Aanmaning ontvangen.

U heeft een aanmaning of sommatie ontvangen.
Lees daar hier meer over.

Terugbel service!

Wij bellen u terug!
Maak gebruik van onze Terugbel service en wij nemen contact met u op.