Privacy statement

Privacy statement en cookies

Nederlands Online-Incasso Instituut legt in het kader van haar (online)dienstverlening gegevens van u vast. Middels dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Nederlands Online-Incasso Instituut.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Nederlands Online-Incasso Instituut verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van de dienstverlening. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van andere, tot Nederlands Online-Incasso Instituut groep behorende ondernemingen. Hierbij houdt Nederlands Online-Incasso Instituut zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Soms heeft Nederlands Online-Incasso Instituut bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan het bij sommige overeenkomsten noodzakelijk zijn om te vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden.

Telefoongesprekken kunnen door Nederlands Online-Incasso Instituut worden vastgelegd en bewaard voor de volgende doeleinden:

  • het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek
  • (fraude)onderzoek en opsporing
  • evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening
  • trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden

Bescherming

Nederlands Online-Incasso Instituut is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is. Nederlands Online-Incasso Instituut heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De webpagina’s waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd. Nederlands Online-Incasso Instituut houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle personen die kennis kunnen nemen van de door Nederlands Online-Incasso Instituut vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Uw rechten

Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. U kunt zich altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van Nederlands Online-Incasso Instituut met een commercieel doel. Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven? Stuur daartoe u een e-mail naar Nederlands Online-Incasso Instituut. Nederlands Online-Incasso Instituut stuurt u dan binnen vier weken een overzicht, dan wel een bevestiging van de wijziging toe.

Gebruik van cookies

Nederlands Online-Incasso Instituut maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Facebook, LinkedIN en Twitter

Op diverse pagina’s op de Nederlands Online-Incasso Instituut website kunnen knoppen zijn opgenomen waarmee informatie van Nederlands Online-Incasso Instituut kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Nederlands Online-Incasso Instituut heeft daarop geen invloed.
Leest u de privacyverklaring van Facebook , van LinkedIn en van Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Inlogcode

Sommige websites van Nederlands Online-Incasso Instituut werken met een persoonlijke inlogcode. Aan de hand van deze persoonlijke inlogcode kan de website u herkennen bij iedere keer dat u op de website komt. Zo kan Nederlands Online-Incasso Instituut haar online diensten beter op uw persoonlijke voorkeuren afstemmen en de toegang tot de website beveiligen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Nederlands Online-Incasso Instituut, in het kader van bestrijding van fraude of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

Nederlands Online-Incasso Instituut en andere websites

Op de websites van Nederlands Online-Incasso Instituut treft u mogelijk hyperlinks aan naar websites van derden. Nederlands Online-Incasso Instituut kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

Wijzigingen

Nederlands Online-Incasso Instituut behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Online-Incasso.nl

Compleet professioneel incasso traject. Uw incasso zaken online geregeld bij:
Logo-Online-Incasso

Inloggen

Maak onderstaand uw keuze voor onze online portaal.

Inloggen op Online-Incasso.nl | aanmelden

Aanmaning ontvangen.

U heeft een aanmaning of sommatie ontvangen.
Lees daar hier meer over.

Terugbel service!

Wij bellen u terug!
Maak gebruik van onze Terugbel service en wij nemen contact met u op.