Klant betaalt factuur niet

Nederlands Online-Incasso Instituut                           Beste Online Incasso

Als u als ondernemer diensten of producten levert aan een klant, dan gaat u er vanuit dat deze klant ook tot betaling overgaat. Per slot van rekening heeft u er tijd en moeite in gestoken om netjes te leveren, u verwacht dit dan ook terug van uw debiteuren. Maar dan: de factuur wordt niet betaalt. Wat moet u nu doen?

Klant betaalt factuur niet
Het blijft vervelend als een klant een factuur niet betaalt. Het Nederlands Online Incasso Instituut heeft alle expertise in huis om ervoor te zorgen dat uw klant toch tot betaling overgaat. Verspreid door Nederland hebben wij incassomedewerkers, juristen, advocaten en deurwaarders, die direct na uw aanmelding aan de slag gaan om uw zaak tot een goed einde te brengen. Uw factuur wordt niet betaalt, wij gaan ervoor zorgen dat dit alsnog wel gebeurt!

Klant betaalt factuur niet. Wat nu?
Als u zich bij ons heeft aangemeld, stuurt u ons de openstaande rekening door. Dit kan eenvoudig via ons online systeem. Zodra wij de rekening binnen hebben sturen we de eerste aanmaning naar uw debiteur. Dit gebeurt binnen 24 uur. Uw niet betalende klant kan nu lezen dat hij of zij 14 dagen heeft om alsnog tot betaling over te gaan. Gebeurt dit niet, dan worden er verdere stappen ondernomen. De ervaring leert ons dat klanten in deze fase meestal al tot betaling overgaan. Een rekening kan onderop de stapel zijn beland en zodoende zijn vergeten, of er kan een andere reden zijn waarom er nog niet tot betaling is overgegaan. Wordt er binnen deze periode van 14 dagen echter nog steeds niet betaald, dan gaat het Nederlands Online Incasso Instituut door met de volgende stap.

Klant betaalt factuur niet. Wij hebben de oplossing
Het is nog steeds hetzelfde liedje: de factuur wordt niet betaalt. We komen nu in het minnelijke traject terecht, waar uw klant een laatste kans heeft om te betalen. Eventueel kan er ook een betalingsregeling worden afgesproken. Komen we niet tot een oplossing, dan gaan we verder met gerechtelijke stappen.

Bij deze stappen komen nogal wat kosten kijken. Maakt u zich echter geen zorgen. Net als in de voorgaande stappen verhalen we de kosten voor zover dat mogelijk is op uw debiteuren, zodat u zelf niet voor kosten op hoeft te draaien. U heeft er per slot van rekening niet zelf om gevraagd dat uw rekening niet betaald zou worden!

Gratis aanmelden

Online-Incasso.nl

Compleet professioneel incasso traject. Uw incasso zaken online geregeld bij:
Logo-Online-Incasso

Inloggen

Maak onderstaand uw keuze voor onze online portaal.

Inloggen op Online-Incasso.nl | aanmelden

Aanmaning ontvangen.

U heeft een aanmaning of sommatie ontvangen.
Lees daar hier meer over.

Terugbel service!

Wij bellen u terug!
Maak gebruik van onze Terugbel service en wij nemen contact met u op.